ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям

та членам їх сімей, відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання матеріальної допомоги і  відшкодування витрат, що виплачуються з метою виконання заходівПрограми(далі – Заходів).

2. Матеріальна допомога надається:

2.1. Учасникам бойових дій та військовослужбовцям у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному з членів їх сімей (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно).

2.2. Пораненим, травмованимта тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво в період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках).

2.3. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території.

2.4. Сім’ям (у тому числі опікунам)загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС,військових діях, військовій службі у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні. За рекомендацією постійної профільної комісії відповідної сільської, селищної, міської ради у разі відсутності дружини (чоловіка), дітей чи батьків одноразова матеріальна допомога надається рідній сестрі (брату).

2.5. Батькам (законним представникам) на дітей до 18 років, дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними              23 років (далі – діти, які навчаються) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні.

2.6. Батькам (опікунам) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу в період запровадження воєнного стану в Україні.                    

Матеріальна допомога згідно з пунктом 2 цього Порядку призначається також особам, що мають статус внутрішньо переміщеної особи, та виплачується у період проживання в Закарпатській області.

3. Для надання матеріальної допомоги заявник із числа громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку (або член його сім’ї), подає особисту письмову заяву голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністрації або його заступникам, голові обласної ради або його заступникаміз наданням згоди на обробку персональних даних.

3.1. До заяви мають бути додані:

3.1.1. Для заявників із числа учасників бойових дій(або одного з членів їх сімей(одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (підпункт 2.1 цього Порядку):

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

копія документа, який посвідчує участь заявника у військових діях (або їх забезпеченні) у період запровадження воєнного стану в Україні;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.2. Для заявників із числа військовослужбовців (або одногоіз членів їх сімей (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (підпункт 2.1 цього Порядку):

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія документа, який посвідчує проходження військової служби в період запровадження воєнного стану в Україні;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.3. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.2 цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (дляучасників бойовихдій у період запровадження воєнного стану в Україні – за наявності);

копія документа, який посвідчує участь заявника у бойових діях (або їх забезпеченні) у період запровадження воєнного стану в Україні або копія документа, який посвідчує проходження військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні (для військовослужбовців, що проходять військову службу в період запровадження воєнного стану);

копії документів, які підтверджують поранення (травму, ушкодження, захворювання, контузію, каліцтво), отримане під час участі в анти-терористичній операції, операції Об’єднаних сил, у бойових діях, проходженні військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні,висновок про їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини (виконанням службових обов’язків, обов’язків військової служби,проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) або довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (за наявності групи інвалідності);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.4. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.3 цього Порядку: 

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія довідки військової частини про відсутність відомостей щодо фактичного перебування військовослужбовця;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної     допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.5. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.5цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копії свідоцтв про народження дітей; 

копія посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого на кожну дитину;

довідка з навчального закладу про те, що особа навчається за денною формою навчання (на дітей, які навчаються);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.6. Для заявників із числа громадян, передбаченихпідпунктом 2.6   цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення члена сім’ї загиблого (крім опікунів);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.2. Сім’ї (опікуни)загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),проходженням військової служби (за зверненням у 2022 –                   2023 роках) протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС,  бойових діях, військовій службі, у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” із числа військовослужбовців ЗСУ, для отримання матеріальної допомоги подають звернення та відповідний пакет документів до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, після їх перевірки, подає клопотання про виплату допомоги на розгляд постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС для прийняття відповідного рішення.

Сім’ї (опікуни) загиблих військовослужбовців інших військових формувань (крім ЗСУ), волонтерів подають звернення та відповідний пакет документів постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС для прийняття відповідного рішення.

4. Визначити такі розміри матеріальної допомоги:

4.1. Учасникам бойових дій та військовослужбовцям (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному із членів їх сімей)розмір матеріальної допомоги – 5000,00 гривень.

4.2. Пораненим та травмованим,та тим, що отримали контузію чи каліцтво учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам, які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій, військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво у період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному з членів їх сімей), а також особам, захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) – від 5000,00 до 30000,00 гривень, а саме:

особам, яким медико-соціальною експертною комісією не встановлено групу інвалідності – 5000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність ІІІ групи – 10000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність ІІ групи – 20000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність І групи – 30000,00 гривень.

Якщо особі було виплачено допомогу за поранення, травму, контузію, каліцтво, а також захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби)військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні, без встановлення групи інвалідності, а згодом встановлено групу інвалідності або, якщо після первинного встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності, що дає їм право на отримання матеріальної допомоги у більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

4.3. Сім’ям (опікунам) загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходження військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходження військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС, у військових діях, військовій службі у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,військовослужбовців, що проходили військову службу в період запровадження воєнного стану в Україні, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 100000,00 гривень (за рішенням постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС).

4.4. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території – 5000,00 гривень одноразово.

4.5. Батькам (законним представникам) на кожну дитину до 18 років, дітям віком від 18 до 23 років загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, а також осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 1000,00 гривень щомісяця. Заява про призначення матеріальної допомоги подається щороку. Матеріальна допомога призначається з місяця звернення. 

Діти віком від 18 до 23 років можуть за власним бажанням подавати особисту заяву та необхідний пакет документів про призначення їм              матеріальної допомоги. Матеріальна допомога виплачується по місяць включно навчального року.

4.6. Батькам (опікунам) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, а також осіб, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”– 1000,00 гривень щомісяця.

5. Для відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування (оздоровлення) ветеран війни, один із членів сімї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць Україниподає особисту письмову заяву голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністраціїабо його заступникам, голові обласної ради або його заступникаміз наданням згоди на обробку персональних даних.

До заяви мають бути додані:

документ про оплату санаторно-курортного лікування (оригінал);

корінець путівки (оригінал) або інший документ, яким підтверджено факт отримання лікувально-оздоровчих послуг із зазначенням періоду проходження санаторно-курортного лікування (оригінал);

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія документа про статус заявника;

довідка про банківські реквізити заявника.

Термін для відшкодування витрат за санаторно-курортне лікування у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах становить не більшніж 21 день.

Витрати за самостійне санаторно-курортне лікування (оздоровлення)відшкодовуються у розмірі згідно з фактичними витратами заявника, але не більше граничної вартостіліжко-дня за надані послуги,у сумі 800,00 гривень.

6. Рішення про надання матеріальної допомоги,відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування у розмірах, визначених цим Порядком, приймається головою облдержадміністрації – начальником обласної військової адміністрації або його заступниками, головою обласної ради абойого заступниками, постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС за наявності підстав, передбачених цим Порядком, а також за умови повноти та достовірності поданих заявником документів. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

У виключних випадках розмір матеріальної допомоги визначається        окремим рішенням голови обласної ради або голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації на підставі поданих документів, що передбачені цим Порядком.

7. Після прийняття посадовими особами обласної ради рішення про надання матеріальної допомоги громадянам, передбаченим цим Порядком, виконавчий апарат обласної ради супровідним листом надсилає відповідні заяви та документи облдержадміністрації – обласній військовій адміністрації для здійснення Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради виплат у визначеному посадовими особами або цим Порядком розмірі.

8. У разі повної або часткової відсутності документів, які є обов’язковими для надання матеріальної допомоги, заяви громадян, які надійшли до   Комунальної установи „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради для здійснення виплат, повертаються до облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, обласної ради.

9. Заяви про надання матеріальної допомоги згідно з цим Порядком можуть подаватися заявниками також через інформаційно-довідковий портал „ДопомогаЗакарпаттяˮ.

10. Фінансування видатків для виконання заходів, передбачених Програмою, здійснюється щомісяця відповідно до календарного плану, який розробляється департаментом соціального захисту населення облдерж-адміністрації – обласної військової адміністрації та погоджується постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС.

11. Протягом поточного року заявнику, який вже отримував матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, за тим самим підпунктом пункту 2 цього Порядку матеріальна допомога Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради не виплачується за винятком, якщо допомога не виплачена заявнику у році реєстрації його звернення.

Комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради повідомляє заявника та облдержадміністрацію – обласну військову адміністрацію або виконавчий апарат обласної ради про причини невиплати матеріальної допомоги у разі повторного звернення громадянина.

12. Виплата матеріальної допомоги проводиться Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради у встановлених розмірах поштовими переказами через підприємства поштового зв’язку області або через банківські установи на рахунок, вказаний у довідці про банківські реквізити заявника.

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

 

Віктор МАЦОЛА