Щодо проведення наукового дослідження "Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель"

  • 163

    В Інституті а підтримки Національного онду дослід ень України проводиться наукове дослід ення За ист прав л дини в концепції пере ідного правосуддя: українська модель . Обрана проблематика надва ливо для України, ад е пере ідне правосуддя ма на меті сприяти найліпшому відновленн справедливості, укріпленні миру, цінностей демократії, поста комплексом кримінологічно обґрунтовани а одів, що по дну ть каральну й відновну стиці , широкий, багаторівневий соціальний діалог, просвіту, реституці , правотворчу й правоо оронну діяльності, органі аційно-управлінські транс ормації та ін.

   Для повного і всебічного дослід ення проблеми а исту прав л дини в концепції пере ідного правосуддя виника потреба о найомитися і думко громадян щодо питань реалі ації ці ї концепції, а особливо ти , то а нав внутрішнього переміщення протягом російської агресії.

   Просимо долучитися до анкетування, адже аналіз отриманих результатів сприятиме розробці дієвої моделі перехідного правосуддя.

1. Посилання на анкету з опитування громадян у Google формі: https://forms.gle/vBo4AcfJjhv146Ut9

2. Посилання на анкету для опитування внутрішньо переміщених осіб: https://forms.gle/raoNPSP1wh3Jt6sN9

Фото без опису