ПРОГРАМА соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 • 1477

 ПРОГРАМА

соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

І. Загальні положення

 

У період запровадження воєнного стану в Україні одним із найбільш актуальних завдань є комплексна підтримка у економічному та соціальному аспекті суспільного життя військовослужбовців, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України.

Програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки(далі – Програма) розроблено відповідно до законів України „Про правовий режим воєнного стану”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами),  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців на період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, вшанування пам’яті загиблих.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У зв’язку із широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти України одним із першочергових завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є комплексна підтримка військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, насамперед у частині медичного обслуговування, поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв.

Програма на сьогодні є надзвичайно актуальною та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

 

III. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами у сфері підтримки зазначених категорій осіб, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих.

 

IV. Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

Виконання заходів Програми передбачає здійснення ряду заходів, спрямованих на реалізацію державної соціальної політики в територіальній громаді, охоплення максимальної кількості учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил шляхом соціальної адаптації, психологічної підтримки та забезпечення матеріальної підтримки таких осіб, додержання державних соціальних гарантій та впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, збільшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадського суспільства, спільної координації наявних ресурсів.

Перелік напрямів діяльності і заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Виконання Програми сприятиме:

посиленню соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні та членів їх сімей, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України;

підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців та їх сімей, патріотичного виховання молодого покоління.

 

V. Шляхи реалізації Програми, обсяги та джерела фінансування;

строки виконання Програми

 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв військовослужбовців (або членів їх сімей), ветеранів війни, сімей загиблих військовослужбовців, поданих до Богданської сільської ради.

Матеріальна допомога надається згідно з Порядком надання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їх сімей, відшкодування витрат за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України(далі – Порядок), який наведено у додатку 3 до Програми.

Заяву-анкету ветерана війни, члена сімї загиблого (померлого, полоненого, зниклого безвісти) ветерана війни, Захисника і Захисниці України наведено у додатку 4 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених для її реалізації в обласному бюджеті на відповідний бюджетний період. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4000,00 тис. гривень, у тому числі: у 2023 році – 2000,0 тис. гривень, у 2024 році – 2 000,00 тис. гривень (додаток 5 до Програми).

 

VІ. Координація і контроль за реалізацією заходів Програми

 

Координація і контроль за виконанням заходів Програми покладаються на виконавчий комітет Богданської сільської ради та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 Богданська сільська рада

2. Розробник Програми

 Загально-організаційний відділ Богданської сільської ради

3. Виконавці Програми

 Загально-організаційний відділ, відділ соціального захисту населення, бухгалтерський відділ

4. Термін реалізації Програми

2023 – 2024 роки

5. Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

 Місцевий бюджет

6. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

 4 000,00 тис. грн

 

коштів  місцевого бюджету

4 000,00 тис. гривень

 

 

 

 

 Сільський голова

                       Степан МІЛЬЧЕВИЧ

 

Додаток 2

до Програми

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

 програми соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

№ з/п

Найменування напрямів діяльності та заходів

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці заходів

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.гривень

Очікуваний результат

 

2023 рік

2024 рік

 

Відновлення здоров’я

1.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо реабілітаційних заходів для військовослужбовців, учасників бойових дій в Україні, які їх потребують

 

2023-2024 роки

 Відділ соціального захисту населення

Не потребує фінансування

 

Комплексна реабілітація

Освіта

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах загальної та дошкільної освіти та звільнення від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, з числа учасників бойових дій на період запровадження воєнного стану в Україні, та сімей загиблих (зниклих безвісти,полонених)військовослужбовців – учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні

2023 –2024

роки

Богданська сльськ а рада;

 

відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради

 Місцевий бюджет

У межах асигнувань на утримання закладів освіти

Забезпечення безкош-товного гарячого харчу-вання

Культурно-мистецькі заходи

3.

Культурно-мистецькі акції для ветеранів війни,членів сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Відділ освіти культури, сім’ї, молоді та спорту Богданської сільської ради

Місцевий бюджет

Відповідно до Програми   культурно-мистецького розвитку Богданської територіальної громади на 2023 рік

Проведення культурно-мистецьких акцій для військовослужбовців та членів їх сімей

Соціальна підтримка

4.

Утворення робочих груп, комісій для вирішення проблемних питань ветеранів війни,членів сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та інших військовослужбовців, які проживають на території громади  

2023 рік

 Богданська сільська рада,

 

Відділ соціального захисту населення

Не потребує фінансування

Організація забезпечення належного соціального захисту, медичного, куль-турного, освітнього обслуговування військо-вослужбовців і членів сімей загиблих учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, учасників АТО/ООС, поранених учасників бойових дій

5.

Відвідання фахівцями із соціальної роботи спільно із членами робочої групи кожноїсім’їветеранів війни,загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які проживають на території громади,  проведення детального анкетування згідно з додатком 4 до Програми та визначення їх потреб

2023 –2024

роки

Богданська сільська рада,

 

Відділ соціального захисту населення

Не потребує фінансування

Організація належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування військовослужбовців і членів сімей загиблих учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, учасників АТО/ООС, поранених учасників бойових дій

6.

Надання матеріальної допомоги:

 

-пораненим, травмованим,та тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам анти-терористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали  поранення, травму, контузію чи каліцтво у період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків  військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках);

-одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території;

-сім’ям (у тому числі батькам, опікунам) загиблих (померлих) мешканців територіальної громади – учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні;

2023 –2024

роки

 Богданська сільська рада

Місцевий бюджет

2 000,00

2 000,00

Надання матері-альної допомоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Виявлення та взяття на облік учасників бойових дій в Україні та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Україні, які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку

2023 –2024

роки

 Богданська сільська рада

 

Відділ соціального захисту населення

Не потребує фінансування

Обстеження житлових умов  учасників бойових дій в Україні та членів сімей загиблих

8.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей загиблих учасників бойових дій в Україні, поранених, які втратили працездатність та зниклих безвісти, у тому числі на базі літніх шкільних та стаціонарних таборів

2023 –2024

роки

Богданська сільська рада

 

Відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради 

  місцевий бюджети та інші джерела,

не заборонені законодавством

Відповідно до обласної та місцевих програм оздоровлення та відпочинку дітей

Поліпшення соціального захисту дітей, оздоровлення та відпочинок  

9.

Забезпечення консультування, інформування, допомоги у зборі та поданні документів для отримання допомоги з обласного бюджету (у тому числі через інформаційно-довідковий портал„ДопомогаЗакарпаттяˮ)

2023 –2024

роки

 Богданська сільська рада

Не потребує фінансування

Поліпшення соціального захисту учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих учасників бойових дій

Вшанування та увічнення пам’яті про загиблих Захисників та Захисниць України

10.

Систематичне висвітлення у засобах масової інформації про стан виконання заходів Програми

2023 –2024

роки

 Богданська сільська рада

Відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради 

Не потребує фінансування

Інформування населення про виконання заходів Програми

11.

Встановлення на території населених пунктів області пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим Захисникам і Захисницям України

2023 –2024

роки

 Богданська сільська рада

 Місцевий бюджет

Відповідно до  програм, затверджених місцевими радами

Увічнення пам’яті про загиблих героїв

12.

Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків, скверів у населених пунктах області з метою увічнення пам’яті про загиблих Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Богданська сільська рада

Не потребує фінансування

Увічнення пам’яті про загиблих героїв

Патріотичне виховання молодого покоління

13.

Організація зустрічей учнів із Захисниками і Захисницями України та волонтерами, які надають їм допомогу

2023 –2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради 

Не потребує фінансування

Виховання патріотизму у дітей та молоді

14.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті Захисників і Захисниць України, які віддали життя за незалежність України

2023 –2024

роки

Богданська сільська рада

 

Відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради 

Не потребує фінансування

Виховання патріотизму у дітей та молоді

15.

Залучення Захисників і Захисниць України до формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді

2023 –2024

роки

Відділ освіти, сім’ї, культури, молоді та спорту Богданської сільської ради 

Не потребує фінансування

Забезпечення проведення заходів із залученням учасників бойових дій та ветеранів АТО/ООС які беруть участь у суспільному житті громади

 

ВСЬОГО:

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

                                                                                          

                                                                                        Степан МІЛЬЧЕВИЧ

                   

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям

та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання матеріальної допомоги і  відшкодування витрат, що виплачуються з метою виконання заходів Програми(далі – Заходів).

2. Матеріальна допомога надається:

2.1. Пораненим, травмованим та тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво в період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках).

2.2. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території.

2.3. Сім’ям (у тому числі батькам, опікунам) загиблих (померлих) мешканців територіальної громади – учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні.

 

3. Для надання матеріальної допомоги заявник із числа громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку (або член його сім’ї), подає особисту письмову заяву  до Богданської сільської ради із наданням згоди на обробку персональних даних.

3.1. До заяви мають бути додані:

3.1.1. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.1 цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія документа, який посвідчує участь заявника у бойових діях (або їх забезпеченні) у період запровадження воєнного стану в Україні або копія документа, який посвідчує проходження військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні (для військовослужбовців, що проходять військову службу в період запровадження воєнного стану) або інші підтверджуючі документи;

копії документів, які підтверджують поранення (травму, ушкодження, захворювання, контузію, каліцтво), отримане під час участі в анти-терористичній операції, операції Об’єднаних сил, у бойових діях, проходженні військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні, висновок про їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини (виконанням службових обов’язків, обов’язків військової служби,проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) або довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (за наявності групи інвалідності);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.2. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.2 цього Порядку: 

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія довідки військової частини про відсутність відомостей щодо фактичного перебування військовослужбовця  або сповіщення сім’ї про зникнення безвісти;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної     допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.3. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.3 цього Порядку: 

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія сповіщення про загибель (смерть) військовослужбовця;

копія свідоцтва про смерть;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної     допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

 

4. Визначити такі розміри матеріальної допомоги:

4.1. Пораненим, травмованим та тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво в період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) – від      10 000,00 до 50 000,00 гривень.

 Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи висновки комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

4.2. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території – 50 000,00 гривень одноразово.

 4.3. Сім’ям (у тому числі батькам, опікунам тощо) загиблих (померлих) мешканців територіальної громади – учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 50 000,00 одноразово.   

 

5. Звернення щодо надання допомоги розглядаються в термін відповідно до законодавства України.  

6. Заяви про надання матеріальної допомоги згідно з цим Порядком подаються заявниками  до загально-організаційного відділу Богданської сільської ради.  Розглядаються постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Рішення про призначення допомоги приймається сесією сільської ради.

7. Виплата матеріальної допомоги проводиться  Богданською сільською радою у встановлених розмірах через банківські установи на рахунок, вказаний у довідці про банківські реквізити заявника або поштовими переказами через підприємства поштового зв’язку.

 

 

 

Сільський голова

 

 

 Степан МІЛЬЧЕВИЧ

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 4 до Програми

 

 

 

 

Заява-анкета

                                                           

 1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________.
 2. Дата народження___________________________________________________________.
 3. Місце проживання _________________________________________________________.
 4. Контактний телефон________________________________________________________.
 5. Сімейний стан_____________________________________________________________.
 6. Пільгова категорія__________________________________________________________.
 7. Місце проходження служби__________________________________________________.
 8. Військове звання___________________________________________________________.
 9. Місце перебування на військовому обліку______________________________________.
 10. Стан здоров’я (наявність групи інвалідності тощо)_______________________________.

 

 

Прошу надати мені матеріальну допомогу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­____________

 

Я, _________________________________________________________________________

                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду на обробку моїх персональних даних Богданською сільською радою та її виконавчого органу відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI “Про захист персональних даних».

   

_______________20 ______р.                                                                ______________

            (дата)                                                                                                                                              ( Підпис)

 

Необхідні документи додаються

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 програми соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

      (тис. гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

 

Роки:

2023

 

2024

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

 2 000,00

2 000,00

обласний бюджет 

 

 -

 -

державний бюджет

 

місцеві бюджети 

 

 2 000,00

2 000,00

кошти не бюджетних джерел 

 

 

 

 

 Сільський голова

 

 Степан МІЛЬЧЕВИЧ