ПОРЯДОК компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оп

  • 386

 

            Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі — власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

            Власники жилих приміщень вносять відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Богданській територіальній громаді, до веб-ресурсу “Прихисток”. На підставі зазначених відомостей Богданська сільська рада формує реєстр жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Богданській територіальній громаді.

            Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до Богданської сільської ради, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу. Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні  На підставі зазначених заяв Богданська сільська рада вносить зміни до реєстру жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Богданській територіальній громаді.

            Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до Богданської сільської ради заяву (Додаток 1 до Порядку). Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п?яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

            Реєстрація заяв та прийом документів здійснюється за умови пред’явлення власником жилого приміщення старшому інспектору документу, який підтверджує право власності на жиле приміщення в якому розміщуються внутрішньо переміщенні особи.

            Право власності на майно може підтверджуватися: договорами, на підставі, яких набувається право власності (купівлі-продажу, дарування, міни); свідоцтвом про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді; свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією; свідоцтвом про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України; свідоцтвами про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України; судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно; інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно.

У разі, якщо жиле приміщення є спільною сумісною співвласників, компенсацію може отримувати один із співвласників за згодою іншого.

               До заяви власник жилого приміщення зобов’язаний надати:

- паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків власника жилого приміщення; довідка з банківськими реквізитами картки, на яку будуть нараховуватися компенсації витрат;

- паспорт громадянина України або свідоцтво про народження внутрішньо переміщеної особи та реєстраційні номери облікових карток платників податків внутрішньо переміщених осіб, довідки ВПО;

               Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

            За результатами перевірки виконавчий комітет Богданської сільської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву до Закарпатської обласної військової адміністрації до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

            Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі — людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення  внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

            Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

            Компенсація здійснюється за рахунок коштів державного та  місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Фото без опису