ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами)

  • 388

https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/962596/