Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

  • 543

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення, яка підлягає продажу.

 

Мета проведення робіт: визначення виконавця робіт із оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на якій розташований об’єкт нерухомого майна.

Дані про земельну ділянку:

 

 

Місце розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

 

Цільове призначення земельної ділянки

с. Луги, 286, Рахівського району, Закарпатської області

 

0,0209 га

 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ - 03.07)

 

Умови проведення конкурсу:

Конкурсна документація подається у Богданську сільську раду в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земель;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Строк подання конкурсної документації: до 13.08.2021 року (включно).

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17.08.2021 року о 15.00 год., за адресою: с. Богдан, вул. Шевченка, 114 (зала засідань Богданської сільської ради).

За додатковою інформацією можна звернутися до конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності за адресою с. Богдан, вул. Шевченка, 114 Богданська сільська рада.